Nowe Dziecko w rodzinie GLIP – Infokiosk GLIP DIAGO ELEKTRO!

Urząd wojewódzki w Łodzi Wydział ds. Cudzoziemców – innowacyjne urządzenie Infokiosk GLIP DIAGO ELEKTRO z elektryczną regulacją wysokości ekranu.

Jedna z naszych ostatnich realizacji to dostarczenie dla Wydziału ds. Cudzoziemców  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego trzech infokiosków typu DIAGO.

Nasze infokioski stanęły w zamiejscowych wydziałach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz Skierniewicach.

Infokiosk DIAGO ELEKTRO z klawiaturą ŁUW Sieradz

Sam model urządzenia- DIAGO, czyli infokiosk z ekranem ustawionym pod kątem, w pozycji pozwalającej na indywidualne korzystanie z infokiosku, a także najlepiej eksponujące pojawiające się na urządzeniu treści- został wyposażony w dodatkowe elementy:

– wbudowaną klawiaturę, pozwalającą na proste wypełnienie dostępnych na urządzeniu dokumentów, które następnie można wysłać na wskazany przez Petenta adres mailowy (naturalnie samo urządzenie z ekranem dotykowym jest wyposażone w wirtualną klawiaturę, która także spełnia te funkcje)

– oraz w NOWOŚĆ! w naszej ofercie: elektryczną regulację wysokości ekranu, dzięki której urządzenie stało się jeszcze bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach.

Sam ekran oraz zastosowane oprogramowanie posiada także możliwość przyjaznego użytkowania go przez osoby słabowidzące- dzięki funkcji zmiany kontrastu.

Infokioski GLIP DIAGO ELEKTRO są ogólnodostępne, podłączone do internetu, wyposażone w oprogramowanie „Bezpieczna Przeglądarka” – Infotouch Basic, dzięki któremu dostępne na nim są tylko udostępnianie przez Urząd strony internetowe, a ich podstawowa funkcja to dostęp do strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału ds. Cudzoziemców, gdzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami, przesłać na swojego maila dostępne dokumenty czy wypełnić te z nich, które posiadają taką możliwość.

Infokioski zostały dostarczone w ramach projektu „Łódzkie bliżej cudzoziemca” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa.

Urządzenia produkowane przez GLIP charakteryzują się dużą możliwością modyfikacji na życzenie mogą otrzymać logo, podświetlenia czy inne dedykowane wyróżniki. Parametry sprzętowe, takie jak m.in. system operacyjny, liczba punktów dotyku, technologia dotyku czy wyposażenie dodatkowe dobierane są indywidualnie.