Infokiosk, interaktywny słup ogłoszeniowy dawniej i dzisiaj – część 2

Infokioski zewnętrzne

Infokioski zewnętrzne znajdują zastosowanie jako punkty informacyjne. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z informacją miejską, kulturalną urządzenie przedstawia treści w sposób interesujący, zachęcający do skorzystania z oferty.

Informacje kulturalne mogą być w naturalny sposób przeplatane reklamami nie tylko wydarzeń ale również firm współpracujących z instytucją. Tego typu rozwiązanie zostało zainstalowane na rynku w Czarnym Dunajcu.

Interaktywna mapa to aplikacja dzięki której odwiedzający w prosty sposób trafią w wybrane miejsce. Tego typu rozwiązania można znaleźć w parkach rozrywki, muzeach oraz w przestrzeni miejskiej gdzie wyświetlane są informacje o atrakcjach turystycznych.

Infokioski zewnętrzne często pełnią funkcję informacji turystycznej, dostępnej całodobowo. Informacje przedstawiane na infokiosku to wielojęzyczne aplikacje, dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne, głuchonieme czy niedowidzące. Ekran i aplikacja są konfigurowane w taki sposób mogą aby mogły być swobodnie dostępne dla osób osoby poruszających się na wózkach.

Jednak to nie jedyne z zastosowań infokiosków zewnętrznych. Duże firmy produkcyjne, logistyczne wykorzystują zewnętrzne infokioski do awizowania kierowców na bramie wjazdowej, przed wjazdem na teren zakładu. Kierowcy za pośrednictwem zwykłej klawiatury odpornej na czynniki zewnętrzne, bądź ekranowej (do wyboru) awizują swój przyjazd, a następnie system awizacji kieruje ich w konkretne miejsce oczekiwania na możliwość wjazdu na teren zakładu. Dzięki zastosowaniu infokiosku cały proces wjazdu na teren zakładu może zostać znacząco usprawniony i skrócony.

GLIP Infokiosk, automatyczna awizacja pojazdów
GLIP – urządzenie do awizacji dostaw.